A la Carte Bergen - 15.-16. september

Nordnorsk storhusholdningsmesse Tromsø - 23. september

Menymessen Trondheim – 29.-30. september

Vi følger rådene fra myndighetene, og iverksetter eventuelle smittevernstiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte.