Påmeldingsskjema for skoler og besøkende – Digital utdanningsmesse

Her kan du melde på deg eller dine elever til den digitale utdanningsmessen «Utdanning & Karriere» 2021.

Messen består av to deler – del 1 som gjennomføres to uker før messen, og del 2 som er selve messebesøket. I dette skjemaet melder du på elevene til del 2 – altså selve messedagen.

Har du spørsmål til påmeldingsskjema? Ta kontakt med besøksansvarlig: Epost: hanne@tautdanning.no / tone@tautdanning.no, eller telefon 73809740 / 73809743.

* Må fylles ut

Vår skole ligger i: *

Personvernerklæring