Til rådgiver - tilbakemelding

For å forberede neste års utdanningsmesser, utdanningsmagasin og vår nettportal ønsker vi tilbakemelding fra dere. Vi har vi satt opp ni spørsmålsstillinger vi hadde satt pris på om du kunne svare på. Svarene er svært verdifulle for oss, og vil bli tatt med i evalueringen og arbeidet framover.

Navn:
Epost:
Skole:
Messeby:
Vil du ta med dine elever til utdanningsmessen igjen neste år?


Med tanke på elevenes videre utdanningsvalg: Opplever du at den direkte kontakten med veiledere/utstillere på messen er nyttig for dine elever?


På tautdanning.no finnes oppdatert og relevant informasjon om utdanningsmuligheter i inn- og utland. Hva synes du om den?


På de fleste messene tilbyr vi seminarer/foredrag med utvalgte tema knyttet til utdanning og karriere. Hva synes du og dine elever om dette tilbudet?


Har du innspill til hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med messene, magasin eller nettsider? Vi tar gjerne imot tips!