Gratis parkering og enkel bevertning til alle forhåndsregistrerte!

Er dere flere fra samme firma, meld dere gjerne på gruppevis.

El i Vest Bergen 18-19. mars 2020

El i Midt Trondheim 25. -26. mars 2020

El i Nord Bodø 31. mars 2020

El i Nord Tromsø 2. april 2020