Gratis parkering og enkel bevertning til alle forhåndsregistrerte!

El i Midt Trondheim: 6.-7. oktober

El i Nord Bodø: 26. oktober

El i Nord Tromsø: 28. oktober

El i Østfold Sarpsborg 16. november

El i Vest Bergen: 10.-11. november

Vi følger rådene fra myndighetene, og iverksetter eventuelle smittevernstiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte.