Til rådgiver - tilbakemelding

For å forberede neste års utdanningsmesser, utdanningsmagasin og vår nettportal ønsker vi tilbakemelding fra dere. Vi har vi satt opp ni spørsmålsstillinger vi hadde satt pris på om du kunne svare på. Svarene er svært verdifulle for oss, og vil bli tatt med i evalueringen og arbeidet framover.

Navn:
Epost:
Skole:
Messeby:
Vil du legge opp til at dine elever skal bruke messen tautdanning.no til neste år?


Mener du det er nyttig for elevene å få snakke direkte med de enkelte studiestedenes veiledere på messa før de velger utdanning?


På informasjonsportalen tautdanning.no finnes oppdatert og relevant informasjon om utdanningsmuligheter i inn- og utland. Hva synes du om den?


På de fleste messene tilbyr vi et utvalg seminarer der elevene kan høre mer om skoler og utdanninger de er spesielt interessert i. Hva synes dere om dette tilbudet?


Har du innspill til hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med messene, magasin eller nettsider? Vi tar gjerne i mot tips!