Gratis parkering og enkel bevertning til alle forhåndsregistrerte!

Er dere flere fra samme firma, meld dere gjerne på gruppevis.

El i Vest Bergen 26. – 27. mars 2019

El i Østfold Sarpsborg 4. – 5. april 2019

El i Midt Trondheim 25. – 26. april 2019

El i Nord Bodø 21. mai 2019

El i Nord Tromsø 23. mai 2019